Od jakiego momentu przysługuje zasiłek rodzinny wraz z dodatkami?

  • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
  • Wnioski w sprawie ustalenia prawa na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.