Od jakiego miesiąca przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli występuje się o to świadczenie po raz pierwszy?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany po raz pierwszy przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w PCŚ w okresie 3 miesięcy od wydania przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.