Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie oświadczenia nie podlega opłatom. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym obniżki czynszu w lokalach komunalnych; uchwała  NR LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Obniżka czynszu nie przysługuje gdy: wniosek złożył najemca zajmujący lokal na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego; wniosek złożył najemca lokalu służącego do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; wniosek złożył najemca lokalu tymczasowego pomieszczenia; wniosek złożył najemca lokalu wynajętego w wyniku przetargu; przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz … Czytaj więcej

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do obniżki czynszu kończy się wydaniem oświadczenia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat obniżki czynszu; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do obniżki czynszu; złożyć wniosek o ustalenie prawa do obniżki czynszu; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania obniżki czynszu należy złożyć WNIOSEK oraz dołączyć do niego następujące dokumenty: deklaracja o wysokości dochodów z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku; druk potwierdzenia danych przez zarządcę lokalu; zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową; orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim; orzeczenie o niepełnosprawności z … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. Obniżka czynszu przysługuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego. Obniżka przysługuje najemcom, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza … Czytaj więcej