Obliczanie dochodu rodziny

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022 nie jest uzależniona od dochodów.