Grafika przedstawiając schemat organizacyjny Poznańskiego Centrum Świadczeń - opis poniżej

Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • zastępcą dyrektora ds. wsparcia rodzin z dziećmi;
 • zastępcą dyrektora ds. pomocy mieszkaniowej i zarządzania należnościami;
 • zastępcą dyrektora ds. zarządzania Centrum Inicjatyw Rodzinnych;
 • głównym księgowym;
 • Działem Obsługi Klienta;
 • Działem Organizacyjnym;
 • Działem Kontroli, Informatyki i Analiz;
 • Zespołem ds. obsługi prawnej;
 • inspektorem ochrony danych.

Zastępca dyrektora ds. wsparcia rodzin z dziećmi sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Działem Świadczeń.

Zastępca dyrektora ds. pomocy mieszkaniowej i zarządzania należnościami sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Działem Dłużników Alimentacyjnych i Należności;
 • Działem Pomocy Mieszkaniowej.

Zastępca dyrektora ds. zarządzania Centrum Inicjatyw Rodzinnych sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Główny księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Działem Realizacji Świadczeń i Windykacji;
 • Zespołem ds. obsługi finansowo-księgowej.