O mieszkaniach dla Rodzin 3+ dyskutowano na ostatnim posiedzeniu Rady Rodziny Dużej

Zdjęcie pokazuje zrzut ekranu wykonany podczas spotkania, widać osoby uczestniczące w spotkaniu online

Środowe posiedzenie Rady Rodziny Dużej w całości zostało poświęcone tematowi mieszkań dla rodzin wielodzietnych.

W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: Tomasz Lewandowski – Prezes ZKZL, Renata Murczak – Dyrektor Biura Spraw Lokalowych i Andrzej Konieczny – Prezes Zarządu PTBS.

Zaproszeni przez Radę Goście mówili między innymi o tym jakie propozycje dla rodzin 3+ mają kierowane przez nich instytucje.

W ostatnim czasie ZKZL przekazał 6 rodzinom wielodzietnym mieszkania do remontu. Każde z nich miało ponad 80 m2. Zapewniono również, że kolejne mieszkania będą przekazywane sukcesywnie. Wyjaśniono również zastrzeżenia, jakie zgłaszali członkowie Rady, dotyczące prawnego statusu lokali przekazywanych przez Miasto. Tomasz Lewandowski zapewnił, że każde mieszkanie ma uregulowany status i jego przekazanie nie pociąga za sobą żadnych problemów dla najemcy.

Dyrektor Renata Murczak przedstawiła główne różnice dotyczące wynajmu lokalu od ZKZL, a PTBS. Wśród zalet lokali miejskich wymieniła między innymi: dostępność ich na terenie całego miasta, niższe koszty utrzymania lokalu, możliwe ulgi dla najemców, czy wielkość mieszkań odpowiadającą potrzebom rodzin wielodzietnym.

Kolejne posiedzenie Rady Rodziny Dużej zaplanowano na 12. Maja. Ma ono być poświęcone nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.