Od 1 lipca 2020 r. można składać elektronicznie wnioski o świadczenia.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

  • Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,

  • Świadczenia rodzinne,

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,

  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,

  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,

  • systemów teleinformatycznych banków.

Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Tegoroczna akcja będzie odbywała się w czasie, kiedy w Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

,,Złóż wniosek przez internet i zostań w domu’’

W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY BEZPOŚREDNIO W POZNAŃSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ.

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia będzie można składać również bezpośrednio w Poznańskim Centrum Świadczeń. Do dyspozycji klientów będą przygotowane dwa punkty obsług klienta zlokalizowane w

  • Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1,

  • Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10.

W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Poznańskie Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz Małachowskiego 10 będzie otwarte dla klientów w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 7.30 do 18.00. Ponadto wnioski w/w lokalizacjach będą również przyjmowane w sobotę 8 i 29 sierpnia.

Osoby, które zdecydują się osobiście złożyć wniosek o świadczenia, zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem www.pcs-poznan.pl

Osoby, które nie zdecydują się na umówienie wizyty przed przyjściem do urzędu zachęcamy do sprawdzenia aktualnego stanu kolejki w poszczególnych punktach na str. www.pcs-poznan.pl

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2020/2021 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2019.

TERMINY WNIOSKOWANIA O ŚWIADCZENIA WYPŁACANE

W POZNAŃSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ

 

Wniosek

Decyzja i wypłata

Świadczenia rodzinne

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Świadczenie ,,Dobry start’’

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 września

od 1 września do 30 listopada

2 miesiące od złożenia wniosku