NEO MEDICA

10% upustu na badania laboratoryjne będące w ofercie PRO Spa sp. z o.o.

ul. Świetlana 25
60-151 Poznań
730 730 710
www.neomedica.pl/index,PL