Na kogo można się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18 r. życia;
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 r. życia.