Na jaki okres przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się zasiłek do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.