Na jaki okres przyznawany jest zasiłek dla opiekuna?

Zasiłek dla opiekuna przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się świadczenie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.