Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się świadczenie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.