Na jaki okres przyznawane jest specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się świadczenie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.