Na czym polega różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym a dodatkiem pielęgnacyjnym?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym ustalanym na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie jako dodatek do emerytury lub renty i wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Osoba może otrzymywać tylko jedno z powyższych świadczeń:

  • albo dodatek pielęgnacyjny (dotyczy osób otrzymujących rentę bądź emeryturę),
  • albo zasiłek pielęgnacyjny (dotyczy osób nieuprawnionych do renty bądź emerytury).