Na co można przeznaczyć stypendium?

Stypendium można przeznaczyć na zakup:

 • książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie,
 • tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 • tornistra (plecak szkolny),
 • stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego,
 • ubrania roboczego wymaganego przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 • przyborów i materiałów do nauki zawodu,
 • artykułów szkolnych: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 • okularów korekcyjnych (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
 • drukarki, papieru, tuszu do drukarki,
 • biurka, krzesła, lamki na biurko,
 • abonamentu internetowego,
 • komputera (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowania systemowego, nośników danych, koszt naprawy komputera,
 • instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry,
 • sprzętu lub stroju sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
 • kursów nauki języków obcych,
 • zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),
 • pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru,
 • zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).