MOŻNA JUŻ WNIOSKOWAĆ O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Szanowni Państwo,
informujemy, iż najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii, mogą już ubiegać się w Poznańskim Centrum Świadczeń o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O TO ŚWIADCZENIE?

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

  • osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego;
  • oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r.;
  • oświadczenie o tym, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego
    w dniu 14 marca 2020 r.

TERMINY:

  • dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.;
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dla osób zamieszkałych na terenie miasta Poznania można składać w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10.
Z uwagi na trwający stan epidemii przed wizytą w Centrum warto sprawdzić godziny urzędowania na stronie internetowej lub za pośrednictwem infolinii Poznań kontakt pod numerem telefonu 646 33 44.