#MójWychowawczy Challenge – zrozumieć nastolatka!

PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych wraz z Stowarzyszeniem Strefa Rodziny zaprasza na nowy projekt skierowany do rodziców nastolatków: „#MójWychowawczyChallenge – zrozumieć nastolatka!”.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, ale także przekazanie Państwu fachowej wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego nastolatków.

Program realizowany będzie w całości w wersji on-line, poprzez trzy tematyczne webinaria z ekspertami, które będą przeprowadzane za pomocą platformy Zoom.

Tematyka webinarów:

  • Bunt nastolatka – spotkanie z psychologiem, psychoterapeuta
  • Depresja, Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia – spotkanie z psychologiem, psychoterapeuta
  • Uzależnienia nastolatków – spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień

Tematyka podjęta w naszym projekcie jest często marginalizowana wśród tematów zdrowotnych, dlatego chcielibyśmy uświadomić rodziców, jak wielką rolę odgrywa zdrowie psychiczne podczas procesu wychowania.

Warto także zwrócić uwagę na dane statystyczne mówiące np. o depresji wśród nastolatków. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej i  20% nastolatków. Depresja zaburza funkcjonowanie całego organizmu – powoduje zmiany w fizjologii, sposobie myślenia i odczuwania, wpływa negatywnie na zachowanie młodego człowieka. W okresie dojrzewania liczba przypadków zaburzeń depresyjnych wyraźnie wzrasta, osiągając poziom porównywalny z zachorowalnością u dorosłych.

Poprzez program webinarów chcemy dać możliwość pozyskania wiedzy fachowej i sprawdzonej – przedstawianej przez ekspertów.

Terminy webinarów:

  • „Bunt nastolatka” – 17 września 2020 r. godzina 20
  • „Uzależnienia nastolatków – 22 października 2020 r. godzina 16
  • „Depresja, Zaburzenia odżywiania” – 19 listopada 2020 r. godzina 20

Zapisy na warsztaty: cir@pcs-poznan.pl

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Granty 2020 Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.