#MójWychowawczyChallenge – Smart Poradnik

 

PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych dziękuje Rodzicom za udział w projekcie: „#MójWychowawczyChallenge – zrozumieć nastolatka!”.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, ale także przekazanie Państwu fachowej wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego nastolatków.

Program zrealizowany został w całości w wersji on-line, poprzez trzy tematyczne webinaria z ekspertami, które były przeprowadzane za pomocą platformy Zoom:

  • Bunt nastolatka – spotkanie z psychologiem, psychoterapeuta
  • Depresja, Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia – spotkanie z psychologiem, psychoterapeuta
  • Uzależnienia nastolatków – spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień

Dzięki materiałowi zebranemu na webinarach opracowano i opublikowano ogólnodostępny poradnik dla rodziców:

Smart Poradnik (1)

Projekt był realizowany w ramach konkursu Granty 2020 Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.