Miejsce i termin składania wniosków

  • Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją dla osób zameldowanych w Poznaniu można pobrać i składać w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz przy ul. Małachowskiego 10 w godzinach urzędowania.
  • Wnioski dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy składać do dnia 25 września
  • Wnioski dla słuchaczy i studentów należy składać do dnia 20 października