Miejsce i sposób załatwienia

  • Wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka’’ należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
  • postępowanie w sprawie ,,Wyprawki dla gzubka’’ kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia następuje w dniu złożenia wniosku, natomiast w przypadku konieczności wydania decyzji odmawiającej przyznania ,,Wyprawki dla gzubka’’ w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.