Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Deklarację należy złożyć w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku