Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do obniżki czynszu kończy się wydaniem oświadczenia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.