Miejsce i sposób załatwiania

  • Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony raz w roku w okresie od 1 do 31 maja.
  • Ustalenie prawa do świadczenia przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia następuje na wniosek złożony w terminie dwóch miesięcy od narodzin wieloraczków.
  • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.