Mam przyznany dodatek mieszkaniowy. W trakcie wypłaty dodatku mieszkaniowego wraz z rodziną zmieniłam adres zamieszkania, czy muszę ten fakt zgłosić w PCŚ?

Fakt opuszczenia lokalu należy zgłosić. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest imiennie na rzecz najemcy zamieszkującego w danym lokalu, więc w przypadku wyprowadzenia się należy stwierdzić wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.