Mam przyznany dodatek mieszkaniowy do sierpnia 2015 r. W jakim terminie należy złożyć kolejny wniosek, aby nabyć dalsze uprawnienia do dodatku tj. od września 2015r.?

W miesiącu sierpniu 2015 r., gdyż dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.