MACHYŃSKI RUSZKIEWICZ I PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

30% zniżki na jednorazową poradę prawną do 1 godziny.
20% zniżki na jednorazową poradę prawną powyżej 1 godziny.
30% zniżki na prowadzenie sprawy liczone od wynagrodzenia wynikającego z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach majątkowych.
30% zniżki na prowadzenie spraw innych niż o roszczenia majątkowe wyliczonych na podstawie ofert kancelarii.

ul. Ratajczaka 25/7
60-814 Poznań
61 853 70 32
http://mrip.com.pl/