Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć:

  • rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
  • pełnoletni uczeń
  • dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium