Kto może złożyć wniosek? Jak to zrobić? Gdzie odebrać Karty?

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek złożyć można na trzy sposoby:

1. Osobiście w jednej z trzech lokalizacji Poznańskiego Centrum Świadczeń:

  • ul. Wszystkich Świętych 1 (wejście od ul. Za Bramką)
  • ul. Małachowskiego 10 (biurowiec Podwale)
  • Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii na Pl. Wolności)

Osoby wnioskujące o Kartę zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

2. Możecie Państwo złożyć wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-puap lub platformy empatia.

3. Przesłać wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Poznańskie Centrum Świadczeń
Wszystkich Świętych 1
61-843 Poznań

Uprzejmie informujemy, że bez względu na to, w której z lokalizacji składacie Państwo wnioski oraz czy przesyłacie je Państwo pocztą lub drogą elektroniczną, wszystkie Karty odbiera się w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44. Do odbioru Kart jest upoważniony Wnioskodawca. Może je odebrać współmałżonek lub osoba trzecia, po okazaniu upoważnienia od Wnioskodawcy.