Korzystam z dodatku mieszkaniowego. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, czy w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności będę miał prawo do otrzymania zwiększonej wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie stanowi podstaw do otrzymania zwiększonej wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego określa obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.