Kontrole

Kontrole w 2009 roku Wojewoda Wielkopolski – Kontrola projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Kontrole w 2010 roku Wojewoda Wielkopolski – Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w … Czytaj więcej