Konsultacje społeczne w sprawie tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

w dniach 1 – 31 lipca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Poznania.

Infografika - konsultacje społeczne

Opinie i sugestie prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje_regulamin@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Państwa zaangażowanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje. Wiecej informacji można uzyskać na stronie www.poznan.pl/konsultujemy lub pisząc na adres e-mail: konsultacje@um.poznan.pl.