KOMUNIKAT WS. ZMIANY W REGULAMINIE UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą w dniu 8 czerwca 2021 r. przez Radę Miasta Poznania uchwałą dotyczącą zasad przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Poznania informujemy, że zmianie ulegnie termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 oraz wzór wniosku.

O wszystkich zmianach poinformujemy Państwa w lipcu 2021 r.

Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów w tym zakresie.