Komunikat dla klientów korzystających ze stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o konieczności dostarczenia do dnia 10 czerwca 2021 r. faktur, rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Dostarczenie powyższych dokumentów umożliwi wypłatę stypendium szkolnego.

Przypominamy

  • faktury, rachunki , muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia i tylko takie będą uwzględniane,
  • Data wystawienia faktur, rachunków powinna zawierać się w następujących okresach:
    1. zakup podręczników od miesiąca czerwca poprzedzającego dany rok szkolny,
    2. zakup materiałów szkolnych – od miesiąca lipca poprzedzającego dany rok szkolny, wg wykazu wydatków kwalifikowanych,
    3. abonament internetowy, bilety miesięczne oraz pozostałe wydatki na cele edukacyjne od września do czerwca danego roku szkolnego.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: obuwie i odzież codziennego użytku, bielizna, wyżywienie w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego, opłacenie komitetu rodzicielskiego, rady rodziców, opłaty za tzw. „klasowe”, ubezpieczenie uczniów, kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie o charakterze wypoczynkowym oraz faktury za Internet połączone z inną usługą (bez możliwości ustalenia opłaty tylko za Internet), artykuły dekoracyjne.

Dokumenty można składać w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń:

  • ul. Wszystkich Świętych 1
  • ul. Małachowskiego 10

w godzinach:
poniedziałek 7:30 do 16:00
wtorek – czwartek 7:30 do 15:30
piątek 7:30 do 15:00.