Komu przysługuje zasiłek rodzinny z dodatkami?

Z wnioskiem o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku mogą wystąpić:

  • rodzice, jedno z rodziców, opiekun prawny dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka tj. osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
  • osoba ucząca się tj. osoba pełnoletnia ucząca się, nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.