Komu przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka może wystąpić ojciec, matka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka.