Komu przysługuje dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

  • Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
  • Kwota 90,00 zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
  • Uchwałą Rada Miasta Poznania podniosła kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej o kwotę 100,00 zł. miesięcznie. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.