Komu przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

  • Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
  • Jest to jednorazowa kwota w wysokości 1000,00 zł.
  • W przypadku urodzenia podczas jednego porodu więcej niż jednego dziecka lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko.
  • Dodatek może być wypłacony do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
  • zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( wzór na stronie ministerstwa)