Komu przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Okres zasiłkowy 2015/2016

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
  • przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją lub gdy matka nie żyje a ojciec dziecka jest nieznany.
  • kwota 185,00 zł na dziecko ale nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.
  • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł, nie więcej niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.