Komu przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

  • Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się, na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a także na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
  • Kwota 100,00 zł. na jedno dziecko – raz w roku.
  • Wniosek składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
  • Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.