Komu przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania?

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

  • Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
  • W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w wysokości 105,00 zł na dziecko przez okres 10 miesięcy uczęszczania do szkoły, tj. od września do czerwca.
  • W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości 63,00 zł. na dziecko przez okres 10 miesięcy uczęszczania do szkoły, tj. od września do czerwca.