Komu przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

  • Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się, na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
    • do ukończenia 16 roku życia legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności,
    • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Kwota 80,00 zł. miesięcznie dla dziecka do ukończenia 5 roku życia.
  • Kwota 100,00 zł. miesięcznie dla dziecka powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat.