Kolejne posiedzenie Rady Rodziny Dużej online!

 

Zebranie Rady Rodziny Dużej online

W środę 28 października za pośrednictwem platformy ZOOM spotkali się członkowie Rady Rodziny Dużej i przedstawiciele Miasta. Rozmawiano między innymi na temat dostępności miejskich nieruchomości dla rodzin wielodzietnych, czy zniżki PEKA, która przysługuje rodzinom, w których wychowuje się 4 lub więcej dzieci.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący RRD, który przywitał obecnych gości i przedstawił porządek obrad.

Głos zabrała Przedstawicielka Biura Spraw Lokalowych, która streściła zasady przyznawania
w Poznaniu lokali mieszkalnych, którymi zarządza ZKZL. Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 zawiera instrumenty, które mają rozwiązać problemy mieszkańców Miasta. Zgodnie z deklaracjami większość rodzin wielodzietnych, które oczekiwały na przyznanie lokali

Odpowiadając na pytania członków RRD Przedstawicielka BSL mówiła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami głównym kryterium uprawniającym do objęcia mieszkania znajdującego się w zasobach Miasta jest kryterium dochodowe, na które zostaje nałożony system punktowy, w ramach którego posiadanie trojga dzieci jest dodatkowo punktowane.

Członkowie Rady zostali poinformowani, że Biuro Spraw Lokalowych pracuje nad projektem przepisów, na podstawie, których rodziny 3+ mają mieć pierwszeństwo w dostępie do lokali dużych (ponad 80 m2). Będą to jednak lokale, które najemcy będą musieli wyremontować.

Kolejnym tematem, który omawiano, była nowa polityka prorodzinna Miasta. Przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała zebranych, że specjaliści w Wydziale omawiają możliwe strategie.

W ramach wolnych wniosków poruszono temat biletów MPK ze zniżką dla rodzin dużych. Członkowie RRD zwrócili uwagę na brak możliwej współpracy pomiędzy ZTM a poznańskimi uczelniami, która pozwoliłaby na wykupienie biletów długoterminowych ze zniżką, bez hologramów naklejonych na legitymacjach. Swoją pomoc w tym zakresie zaproponował Pan Przemysław Aleksandrowicz – Radny Rady Miasta Poznania.