Kiedy zasiłek szkolny nie przysługuje?

Zasiłek szkolny nie przysługuje gdy wniosek o przyznanie zostanie złożony po terminie 2 miesięcy licząc od momentu wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy.