Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje?

  • Gdy dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim.
  • Gdy dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.
  • Gdy dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej.
  • Gdy pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
  • Gdy osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.