Kiedy świadczenie nie przysługuje

Obniżka czynszu nie przysługuje gdy:

  • wniosek złożył najemca zajmujący lokal na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego;
  • wniosek złożył najemca lokalu służącego do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki;
  • wniosek złożył najemca lokalu tymczasowego pomieszczenia;
  • wniosek złożył najemca lokalu wynajętego w wyniku przetargu;
  • przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym);
  • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego.