Kiedy świadczenie nie przysługuje

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy:

  • wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu;
  • przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym);
  • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego;
  • wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.