Kiedy świadczenie nie przysługuje

Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków nie przysługuje jeżeli:

  • rodzice dziecka, na które wnioskują o świadczenie nie zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasta Poznań;
  • dziecko zawarło związek małżeński;
  • dziecko powyżej 18 roku życia nie kontynuuje nauki w szkole lub szkole wyższej w rozumieniu art. 3 pkt. 18 i 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  • podczas jednego porodu urodziło się mniej niż troje dzieci;
  • rodzice wychowują mniej niż troje dzieci urodzonych podczas jednego porodu;
  • wniosek o poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków został złożony po terminie wskazanym w uchwale Rady Miasta Poznania dotyczącej wprowadzenia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.