Kiedy świadczenie nie przysługuje

Poznańskie świadczenie żłobkowe nie przysługuje jeżeli:

  • Rodzice dziecka, na które wnioskują o świadczenie nie zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasta Poznań;
  • nie zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek;
  • dziecko nie korzystało od września 2020 r. do lutego 2021 r. z miejsca w żłobku niepublicznym, na które żłobek otrzymywał dofinansowanie lub nie było uprawnione do dnia 28 lutego 2021 r. do poznańskiego świadczenia żłobkowego;
  • dziecko uczęszcza do żłobka, który otrzymał dofinansowanie.