Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zasiłek szkolny nie przysługuje gdy:

  • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego zostanie złożony po terminie 2 miesięcy licząc od momentu wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy.