Kiedy stypendium szkolne nie przysługuje?

Stypendium szkolne nie przysługuje gdy:

  • wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe;
  • przekroczone zostało kryterium dochodowe;
  • uczeń nie kontynuuje nauki.